Energie VanOns

Energie VanOns & Bildtse Stroom
Energie VanOns (voorheen Noordelijk Lokaal Duurzaam) is het eigen coöperatief energiebedrijf van coöperaties zoals Bildtse Stroom. Energie VanOns levert stroom en gas aan particulieren en bedrijven. Het energiebedrijf is opgericht met steun van de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Het verschil met andere energieleveranciers is dat Energie VanOns een coöperatie is en dus geen winstoogmerk heeft. De winst die bij andere energiebedrijven naar aandeelhouders gaat vloeit bij Energie VanOns terug naar de kleinere lokale coöperaties zoals Bildtse Stroom.

Bovenstaande kaart toont een overzicht van het grote aantal lokale energiecoöperaties dat afgelopen jaar is opgericht in Noord-Nederland.

Overstappen
U kunt overstappen van uw huidige energieleverancier naar Energie VanOns. Bildste Stroom ontvangt dan jaarlijks €75,- zolang u elektra en gas afneemt bij Energie VanOns. Dit geld is de winst die normaal gesproken wegvloeit naar de vaak buitenlandse aandeelhouders van andere energiebedrijven. De leden van Bildtse Stroom, u dus, bepalen vervolgens hoe deze inkomsten worden besteed om de doelen van Bildste Stroom te bereiken.

Tarieven Energie VanOns
De tarieven van Energie VanOns zijn concurrerend met de energieprijzen van de grootse vier energieleveranciers in Nederland. Kijk voor de actuele energieprijzen van Energie VanOns op https://energie.vanons.org/.