Dakeigenaren aan het woord: Germ Plat Sint Annaparochie

Plat collageWie: Firma Plat Sint Annaparochie

Locatie: van Harenstraat 20 Sint Annparochie

Wat is uw rol binnen het project Zeven Bildtse Zonnedaken?

Wij zijn gevestigd aan de hoofdstraat in Sint Annaparochie en Bildtse Stroom kan de komende 15 jaar ons dak gebruiken voor het project Zeven Bildtse Zonnedaken. Wij zijn één van de zeven dak eigenaren.

Wat is de reden om uw dak ter beschikking te stellen voor het project?

Ik stel mijn dak beschikbaar aan Bildtse Stroom omdat ik wil bijdragen aan de verduurzaming van onze woon- en leefomgeving in gemeente het Bildt. Door het gezamenlijk plaatsen van zonnepanelen wekken we duurzame energie op en zorgen we ervoor dat er geld bespaard wordt op de energierekeningen.

Waarom zouden inwoners van gemeente het Bildt volgens u mee moeten doen aan dit project?

Door allemaal mee te helpen zorgen we er gezamenlijk voor dat gemeente het Bildt duurzamer wordt. Iedereen kan zo zijn steentje bijdragen! Daarnaast is het zo dat er gezamenlijk zonnepanelen op één dak worden geplaatst en hierdoor het voor de verschillende deelnemers voordeliger is dan zonnepanelen op je eigen dak plaatsen.

Voortgang Bildtse Stroom

Iedere vrijdagmiddag tussen 13.00 – 17.00 uur wordt er bij het energieloket aan de Dordtse Straat 47a in Sint Annaparochie gezamenlijk door de betrokken vrijwilligers van Bildtse Stroom gewerkt aan het project Zeven Bildtse Zonnedaken. Onderstaand leest u de voortgang van het project.

bildtsestroomcrewSubsidie Iepen Mienskips Funs

Voor het project Zeven Bildtse Zonnedaken is de definitieve subsidie beschikking ontvangen. Dit betekent dat Bildtse Stroom €35.000,- subsidie ontvangt voor het project van het Iepen Mienskips Funs. Met dit nieuws stonden we 15 juli in de Leeuwarder Courant. 

Terugvloeien energiegeld

Het 2de kwartaal van 2016 heeft Bildtse Stroom €461,70 ontvangen van ons eigen coöperatief energiebedrijf Noordelijk Lokaal Duurzaam.

Dit is de wederverkoper vergoeding die normaal wegvloeit naar de aandeelhouders van de grote energiebedrijven. Dit bedrag wordt geïnvesteerd in gemeente het Bildt.

Wilt u er ook voor zorgen dat er meer energiegelden terugvloeien naar gemeente het Bildt in plaats van naar de aandeelhouders? Doe dan mee via www.noordelijklokaalduurzaam.nl/bildtse-stroom

Opmeten van de verschillende daken

Er zijn in de maand juli afspraken gemaakt met verschillende dak eigenaren om daken op te meten. Deze gegevens zijn namelijk belangrijk voor het maken van de sterkteberekeningen van de beoogde daken. Wij als coöperatie willen er zeker van zijn dat de beoogde daken sterk genoeg zijn om de zonnepanelen installatie te kunnen dragen.

Sterkte berekeningen

Voor de locatie Plat Sint Annaparochie is een sterkte berekening uitgevoerd. De uitkomst is dat er verstevigingen dienen te worden aangebracht in de nok van het dak. Deze verstevigingen zullen de komende periode worden geplaatst.

Opmaken informatieflyer en informatiekaart

In september, na de zomervakantie, zal worden gestart met het informeren van de inwoners van gemeente het Bildt. Hiervoor is een informatieflyer opgesteld met daarin een kaart die kan worden ingeleverd als mensen geïnteresseerd zijn in het project of als mensen willen deelnemen aan het project.

Concept opstalovereenkomst voor de dak eigenaren

Na overleg met de notaris worden een aantal concept opstalovereenkomsten opgesteld. Voor iedere beoogde locatie één concept opstalovereenkomst. Deze opstalovereenkomsten zijn nodig om met de dak eigenaren vast te leggen dat hun dak tenminste de komende 15 jaar gebruikt zal worden voor het project Zeven Bildtse Zonnedaken voor het plaatsen van +- 200 zonnepanelen. Deze concept opstalovereenkomsten worden vervolgens besproken met de verschillende dak eigenaren en waar nodig aangepast.

Ook op de hoogte blijven van het project Zeven Bildtse Zonnedaken?

Ga naar www.mienskipsenergie.nl en laat uw gegevens achter. Dan wordt u maandelijks geïnformeerd over de status van het project.

Eerste ALV en informatiebijeenkomst 7 Bildtse Zonnedaken

2016-06-29 20.06.16 Gisteravond (woensdag 29 juni) hielden we onze eerste Algemene ledenvergadering in het Grauwe Paard te Oude Bildtzijl.

Simon Visbeek en Klaas Bijlsma vertelden de leden van de coöperatie hoe de zaken er financieel voor staan en wat Bildtse Stroom de afgelopen anderhalf jaar gedaan en bereikt heeft.

Na goedkeuring van het jaarverslag en het financieel overzicht door de aanwezige leden startte om 20:00 uur de informatie bijeenkomst over het nieuwe Mienskips Energie project van Bildtse Stroom.

Wat is 7 Bildtse Zonnedaken?
Gemeente het Bildt telt 7 dorpskernen. Met het project 7 Bildtse Zonnedaken wordt door Bildtse Stroom en jou als inwoner, gezamenlijk, de start gemaakt om duurzame MienskipsEnergie op te wekken. Dit doen wij door in ieder dorp een installatie van 200 zonnepanelen te plaatsen. Simon Visbeek legde in het kort het project uit en vertelde wat de kosten en opbrengsten voor deelname zijn.

Gezien de positieve reactie’s van de bezoekers kunnen we concluderen dat het een project een vliegende start zal krijgen. Al enkele bezoekers lieten weten te willen deelnemen aan dit postcoderoosproject.

Meer informatie over 7 Bildtse Zonnedaken op MienskipsEnergie.nl

Uitnodiging ALV Bildtse Stroom + Info 7 Bildtse Zonnedaken

Uitnodiging Algemene leden vergadering + informatie bijeenkomst Energie Coöperatie ‘Bildtse Stroom’

Wat: Uitleg project ‘Zeven Bildtse Zonnedaken’
Wanneer: 29 juni 2016
Hoe laat: 19:30 start Algemene leden vergadering 20:00 start informatie bijeenkomst ‘Zeven Bildtse Zonnedaken’
Waar: Café Graauwe Paard, Monnikebildtdijk 1, Oudebildtzijl

Geachte leden van Bildtse Stroom,

Alle geschikte daken en schuren op het Bildt vol met zonnepanelen. Zelf lokaal en duurzaam onze eigen energie opwekken? Droomt u daar ook van? Energie Coöperatie ‘Bildtse Stroom’ gaat zelf energie opwekken met het unieke project ‘Zeven Bildtse Zonnedaken’.

Met dit project wordt per dorp op het Bildt een eigen zonnedak gerealiseerd. Per dak zullen gemiddeld 200 zonnepanelen worden geplaatst die lokaal en duurzaam opwekken door en voor de inwoners van het dorp. Inmiddels hebben verschillende dak eigenaren hun medewerking toegezegd.

De inwoners kunnen zelf deelnemen in het zonnedak door een zonnepaneel te kopen bij de Coöperatie. Niet alleen de inwoners zelf kunnen profiteren van de zonnestroom, ook verenigingen, stichtingen en ondernemers kunnen hiervan profiteren.

Bent u benieuwd waar dit zonnedak wordt gerealiseerd in uw dorp? Of wat dit project voor u kan betekenen? Kom dan langs op woensdag 29 juni 2016 in Oudebildtzijl bij café Het Graauwe Paard. Hier leggen we het project uit en geven we u de mogelijkheid om vragen te stellen.

Om 19:30 start de besloten ledenvergadering voor de leden van Bildtse Stroom, vertellen we in het kort wat er afgelopen jaar is gedaan en wat de financiële stand van zaken is. We starten om 20:00 met de informatiebijeenkomst voor alle geïnteresseerden (ook-niet leden) over het project ‘Zeven Bildtse Zonnedaken’.