Vrijdag 23 januari 2015 Inloopspreekuur verdien geld met energie!

Aanstaande vrijdag 23 januari 2015 is er tussen 09:00 – 17:00 een inloopspreekuur in ons eigen Energieloket aan de Dordtse Straat 47A te Sint Annaparochie. Hier kunt u terecht met uw vragen over hoe kunt besparen op energie en welke subsidies er zijn.

Energie besparen helpt het milieu, voorkomt vervuiling en is daarnaast ook goed voor uw portemonnee. Een schoner milieu begint bij uzelf. Vergeet niet u meest recente gas en elektra nota mee te nemen. Dan kunnen wij u direct helpen.

Hieronder ziet u een indicatie van de verwachte besparingen in euro’s.

energielabel

Voorlopig energie label? Bildtse Stroom helpt!

Image converted using ifftoanyHet hebben van een energielabel voor woningen is verplicht bij het aangaan van (nieuwe) huurovereenkomst of verkoop van een woning.

Om de aanvraag van een energielabel voor woningen te stimuleren stuurt de overheid binnenkort een voorlopige energielabel naar huiseigenaren.

Vervolgens kunt u online deze voorlopige energielabel laten omzetten in een definitieve energielabel. In Friesland worden de voorlopige energielabels rond 13 of 17 februari 2015 naar de woningeigenaren toegezonden.

Dit is het moment om te laten onderzoeken hoe u úw huis energie zuiniger kunt maken. Het energieloket van Bildtse Stroom kan u hierin ondersteunen. Het belangrijkste is niet dat u maatregelen gaat treffen, maar dat u laat onderzoeken of het voor ú aantrekkelijk is om energiebesparende maatregelen te gaan treffen. Daarnaast kunt u aan het energieloket hulp krijgen voor het omzetten van het ontvangen voorlopige energielabel in een definitieve energielabel.

Bron.

Heeft u vragen? Gebruik het contactformulier of kom lang bij het Energie loket van Bildtse Stroom.

Zelf energie opwekken?

Inmiddels krijgt Bildtse Stroom al diverse vragen van geïnteresseerden wanneer en hoe Bildtse Stroom zelf duurzame energie op gaat wekken. Het voorlopige plan is als volgt. Het jaar 2015 wordt gebruikt om de Bildtse inwoners en ondernemers te informeren over Bildtse Stroom. Daarbij is het voornaamste doel geïnteresseerden klant via Bildtse Stroom bij NLD Energie en/of lid te maken van Bildtse Stroom. Vervolgens zal eind 2015 of begin 2016 een algemene leden vergadering worden gehouden. In deze leden vergadering kan worden aangegeven op welke wijze zelf duurzame energie kan worden opgewekt.

Voor nu enkele voorbeelden van de mogelijkheden:

Zonnepanelen op scholen
Een voor de hand liggende optie is het gezamenlijk financieren van zonnepanelen op lokale scholen. Bildtse Stroom koopt de zonnepanelen en plaats deze op het dak van de scholen. Vervolgens betaalt de school een huur voor deze zonnepanelen welke gelijk ligt aan de huidige elektriciteit. Van deze huur worden de investeerders in coöperatie afgelost en krijgen een rente vergoeding. Vervolgens krijgt de school na een bepaalde periode (7- a 10 jaar) de mogelijkheid de zonnepanelen voor een symbolisch bedrag over te nemen. Een mooi voorbeeld is OBS Potmarge in Leeuwarden. Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp. Klik hier voor meer algemene informatie.

Inloten voor de SDE+ subsidie
Een ander mogelijkheid is op gezamenlijk energie op te gaan wekken op een groot dak. Dit kan door middel van de SDE+ subsidie. Bildtse Stroom verzorgt de financiering met behulp van haar leden en plaatst de panelen. Uit de inkomsten van de opgewekte elektriciteit ontvangen de leden de aflossing en een rentevergoeding. De dak eigenaar ontvangt een huurvergoeding voor het ter beschikking stellen van haar dak. Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp.

Als grote voorbeeld het zonnepark op Ameland
Hierbij wordt een zonnepark op het eiland gebouwd met een opwekcapaciteit van 6 megawatt stroom. Hierbij krijgen de bewoners mogelijkheid om mee te participeren en investeert de Amelander Energie Cooperatie 1mln euro. Klik hier voor meer informatie over dit project.

Je kunt je hier aanmelden als je op de hoogte gehouden wilt worden van (toekomstige) investeringsprojecten van Bildste Stroom