Zelf energie opwekken?

Inmiddels krijgt Bildtse Stroom al diverse vragen van geïnteresseerden wanneer en hoe Bildtse Stroom zelf duurzame energie op gaat wekken. Het voorlopige plan is als volgt. Het jaar 2015 wordt gebruikt om de Bildtse inwoners en ondernemers te informeren over Bildtse Stroom. Daarbij is het voornaamste doel geïnteresseerden klant via Bildtse Stroom bij NLD Energie en/of lid te maken van Bildtse Stroom. Vervolgens zal eind 2015 of begin 2016 een algemene leden vergadering worden gehouden. In deze leden vergadering kan worden aangegeven op welke wijze zelf duurzame energie kan worden opgewekt.

Voor nu enkele voorbeelden van de mogelijkheden:

Zonnepanelen op scholen
Een voor de hand liggende optie is het gezamenlijk financieren van zonnepanelen op lokale scholen. Bildtse Stroom koopt de zonnepanelen en plaats deze op het dak van de scholen. Vervolgens betaalt de school een huur voor deze zonnepanelen welke gelijk ligt aan de huidige elektriciteit. Van deze huur worden de investeerders in coöperatie afgelost en krijgen een rente vergoeding. Vervolgens krijgt de school na een bepaalde periode (7- a 10 jaar) de mogelijkheid de zonnepanelen voor een symbolisch bedrag over te nemen. Een mooi voorbeeld is OBS Potmarge in Leeuwarden. Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp. Klik hier voor meer algemene informatie.

Inloten voor de SDE+ subsidie
Een ander mogelijkheid is op gezamenlijk energie op te gaan wekken op een groot dak. Dit kan door middel van de SDE+ subsidie. Bildtse Stroom verzorgt de financiering met behulp van haar leden en plaatst de panelen. Uit de inkomsten van de opgewekte elektriciteit ontvangen de leden de aflossing en een rentevergoeding. De dak eigenaar ontvangt een huurvergoeding voor het ter beschikking stellen van haar dak. Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp.

Als grote voorbeeld het zonnepark op Ameland
Hierbij wordt een zonnepark op het eiland gebouwd met een opwekcapaciteit van 6 megawatt stroom. Hierbij krijgen de bewoners mogelijkheid om mee te participeren en investeert de Amelander Energie Cooperatie 1mln euro. Klik hier voor meer informatie over dit project.

Je kunt je hier aanmelden als je op de hoogte gehouden wilt worden van (toekomstige) investeringsprojecten van Bildste Stroom

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *